System pomieszczenia mokre

Pomieszczenia mokre to łazienki, sanitariaty, kuchnie, zmywalnie naczyń, plaże przybasenowe itp. oraz wszystkie inne pomieszczenia gdzie występują okładziny ceramiczne na powierzchniach przewidzianych do mycia „na mokro”. Głównym źródłem zagrożeń w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności jest duża wilgotność powietrza oraz woda używana w procesach mokrych spływająca po ścianach i posadzkach. Z tego względu pod okładziny ceramiczne na ścianach i posadzkach stosuje się powłoki przeciwwilgociowe.

Izolacja podpłytkowa

Produkty do izolacji podpłytowej: Izofol, Izofol Flex, Cemizol 2EP

Podłoża typowe występujące w pomieszczeniach mokrych (wylewki mineralne, tynki, płyty cementowe, płyty gipsowo-kartonowe, płyty OSB itp.) muszą być stabilne, związane, czyste, pozbawione warstw antyadhezyjnych. Płyty OSB wymagają mechaniczne­go usunięcia parafiny, która stanowi zabezpieczenie płyty przed wilgocią. Powierzchnie ścian i posadzek przed nałożeniem okładzin ceramicznych muszą być zabezpieczone powłoką przeciwwilgociową. Dodat­kowo na wszelkich dylatacjach należy w pierwszą warstwę materiału hydroizolacyjnego wtopić taśmy uszczelniające wraz z narożnikami uszczelniającymi. Wszystkie przejścia instalacyjne i rurowe przez ścia­ny (woda, kanalizacja, energia) należy zaopatrzyć w mankiety uszczelniające zatopione w pierwszej war­stwie powłoki.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Akryfol* 0,2 – 0,25 1 1h
Gruntofol 0,2 – 0,25 1 1h
Izofol Flex 0,7 – 1,0 2 – 3 6h
Izofol 0,7 – 1,0 2 – 3 6h
Cemizol 2EP 1,5 – 1,6 2 6h

*Gruntu Akryfol nie stosować na drewno i płyty drewnopochodne

 

Rozwiązania techniczne