System fundamenty, stropy na gruncie

Głównym źródłem zagrożeń dla elementów budowlanych w gruncie są zalegające wody gruntowe, wody roztopowe i opadowe oraz wilgoć gruntowa. Przegrody budowlane w gruncie w przypadku zawilgocenia będą bardzo szybko ulegały destrukcji. W celu niedopuszczenia do występowania zawilgocenia i niszczenia elementów budowlanych w gruncie stosuje się systemy zabezpieczeń powierzchni za pomocą produktów hydroizolacji powłokowych.

 

 

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów

Produkty do izolacji przeciwwilgociowej: Dysperbit, Izobit Dk

W przypadku stosowania izolacji przeciwwilgociowej wody gruntowe nie mogą występować na przegrodach budowlanych. Izolacja przeciwwilgociowa zabezpiecza elementy budowlane w gruncie przed wilgocią gruntową wodą opadową i roztopową.

Przygotowane podłoże zagruntować roztworem Dysperbit Grunt z rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:9 (pod Dysperbit) lub Izobit SBS Expres, IzobitBr (pod IzobitDk).

Po wyschnięciu gruntu na podłoże fundamentu nałożyć trzy warstwy Dysperbit lub IzobitDk. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie izolacji pionowej fundamentu z izolacją poziomą na ławie fundamentowej. W przypadku stosowania produktów rozpuszczalnikowych nie można zastosować ocieplenia fundamentu styropianem lub innym produktem wrażliwym na rozpuszczalnik zawarty w produkcie hydroizolacji powłokowej.

 

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Dysperbit Grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 ok. 3h
Izobit SBS Exprès 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 ok. 12h h
Dysperbit 0,8 – 1,2 3 6h
Izobit Dk 0,6 – 0,9 3 24h

Izolacja przeciwwodna fundamentów

Produkty do izolacji przeciwwodnej: Styrbit 2000, Izobit Dk, Askowil, Arbolex Aqua Stop*, Styrbit 2000-K*, Cemizol 2EP, Cemizol 2EN, Cemizol HSR.

Przygotowane podłoże zagruntować roztworem Dyserbit Grunt rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:9 (pod powłokę Styrbit 2000, Styrbit 2000-K,ArbolexAqua Stop) lub Izobit SBS Expres, Izobit Br (pod powłokę IzobitDk, Askowil) lub Akryfol,Gruntofol (pod powłokę Cemizol 2EP, Cemizol 2EN, Cemizol HSR). Po wyschnięciu gruntu na podłoże fundamentu nałożyć odpowiedniej grubości warstwę materiału powłokowego. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie izolacji pionowej fundamentu z izolacją poziomą na ławie fundamentowej.

W przypadku stosowania produktów rozpuszczalniko­wych (IzobitDk, Askowil) nie można zastosować ocie­plenia fundamentu styropianem lub innym produktem wrażliwym na rozpuszczalnik zawarty w produkcie hydroizolacji powłokowej. W przypadku stosowania produktów rozpuszczalnikowych Styrbit 2000-K i ArbolexAqua-Stop można powierzchnie ocieplać sty­ropianem. Te produkty mogą być stosowane również jako klej do styropianu.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Produkty na bazie wody (bitumiczne dyspersje wodne)
Dysperbit Grunt 0,2 – 0,3 roztworu 1 ok. 3h
Styrbit 2000 1,0 – 1,2 3 – 4 3 – 5 dni
Produkty bitumiczne na bazie rozpuszczalników^
Izobit SBS Exprès 0,2 – 0,3 1 1 – 2h
Izobit Br 0,2 – 0,3 1 ok. 12h h
Izobit Dk 0,6 – 0,9 3 – 4 24h
Askowil 0,8 – 1,0 3 – 4 24h
Styrbit 2000-K* 0,8 – 1,5 3 – 4 24h
Arbolex Aqua Stop 0,8 – 1,5 3 – 4 3 – 5 dni
Produkty mineralne, dwuskładnikowe
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Gruntofol 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EP 1,5 – 1,6 3 6h
Cemizol 2EN 1,5 – 1,6 2 – 3 6h
Cemizol HSR 1,5 – 1,6 2 – 3 6h

*produkty bitumiczne rozpuszczalnikowe do klejenia styropianów. Nie reagują ze styropianami.

 

Izolacja przeciwwilgociowa stropów

Produkty do izolacji przeciwwilgociowej: Dysperbit, Izofol Flex, Izofol, Cemizol 2EP

W przypadku izolacji stropów na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych i pomieszczeniach parteru w budynkach niepodpiwniczonych powłoka zabezpiecza pomieszczenia przed przedostawaniem się wilgoci kapilarnej. Wody gruntowe występują poniżej powierzchni stropu na gruncie (chudego betonu).

W zależności od stosowanego materiału powłokowego należy zagruntować podłoże i po wyschnięciu gruntu wykonać właściwą izolację powłokową. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie izolacji poziomej stropu na gruncie z izolacją poziomą na ławie fundamentowej. W miejscu występowania dylatacji pomiędzy ławą fundamentową a stropem na gruncie w pierwszą warstwę mokrej izolacji powłokowej wtopić pasek około 15 – 20cm tkaniny technicznej. Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

 

 

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Produkty na bazie wody (bitumiczne dyspersje wodne)
Dysperbit jako grunt 1:2 z wodą* 0,25 – 0,3 roztworu 1 6h
Dysperbit** 0,8 – 1,2 3 6h
Produkty polimerowe (folie w płynie)
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Gruntofol 0,2 – 0,25 1 1h
Izofol Flex 0,7 – 1,0 3 6h
Izofol 0,7 – 1,0 3 6h
Produkty mineralne, dwuskładnikowe
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Gruntofol 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EP 1,5 – 1,6 2 6h

 

Izolacja przeciwwodna stropów

Produkty do izolacji przeciwwodnej: Styrbit 2000, Cemizol 2EP, Cemizol 2EN, Cemizol HSR

W przypadku izolacji stropów na gruncie w pomieszczeniach piwnicznych powłoka zabezpiecza pomieszczenia przed przedostawaniem się wody wywierającej parcie od strony gruntu na strop na gruncie. Wody gruntowe występują powyżej powierzchni stropu na gruncie (chudego betonu).

W zależności od stosowanego materiału powłokowego należy zagruntować podłoże i po wyschnięciu gruntu wykonać właściwą izolację powłokową. Zwrócić szczególną uwagę na dokładne połączenie izolacji poziomej stropu na gruncie z izolacją poziomą na ławie fundamentowej. W miejscu występowania dylatacji pomiędzy ławą fundamentową a stropem na gruncie w pierwszą warstwę mokrej izolacji powłokowej wtopić pasek około 15 – 20cm tkaniny technicznej. W trakcie wykonywania i wiązania izolacji strop na gruncie należy doprowadzić do niskiej wilgotności.

 

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Produkty na bazie wody (bitumiczne dyspersje wodne)
Dysperbit jako grunt 1:2 z wodą* 0,25 – 0,3 roztworu 1 6h
Styrbit 2000** 1,0 – 1,2 3 – 4 3 – 5 dni
Produkty mineralne, dwuskładnikowe
Akryfol 0,2 – 0,25 1 1h
Gruntofol 0,2 – 0,25 1 1h
Cemizol 2EP 1,5 – 1,6 3 6h
Cemizol 2EN 1,5 – 1,6 2 – 3 6h
Cemizol HSR 1,5 – 1,6 2 – 3 6h

*Dysperbit grunt nie ma dopuszczenia PZH do stosowania wewnątrz budynków
**Styrbit 2000 stosować tylko w podziemnych częściach budynku

 

Klejenie ociepleń

Produkty do klejenia ociepleń: Styrbit 2000-K, Styrbit 2000

Klejenie styropianów: Podłoże przed przyklejaniem styropianów musi być zabezpieczone powłoką przeciwwilgociową lub przeciwwodną (zależnie od potrzeb). Na podłoże pokryte powłoką hydroizolacyjną kleić styropiany nanosząc klej do styropianu Styrbit 2000-K lub Styrbit 2000 punktowo (na płyty o wymiarach 50 x 100cm 10-12 placków). Płytę wraz z klejem docisnąć do podłoża i ruchem kolistym naprowadzić w odpo­wiednie miejsce.

Użycie produktów patrz karta techniczna produktu.

Produkt Zużycie kg/m2 Ilość warstw Czas schnięcia
Styrbit 2000-K 0,8 – 2,0 punktowo pełna wytrzymałość 14 dni
Styrbit 2000 0,8 – 2,0 punktowo pełna wytrzymałość 14 dni

 

Rozwiązania techniczne

Na zakończenie pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że każde zadanie związane z wykonaniem prac izolacyjnych na fun­damentach i stropach na gruncie może odbiegać od naszych założeń. Dlatego w naszej firmie funkcjonuje dział doradztwa technicznego i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub przez firmę w której planujecie Pań­stwo lub już dokonaliście zakupu naszych wyrobów.

W przypadkach szczególnych nasz przedstawiciel dojedzie do Państwa i na miejscu rozpozna określony przypadek. Pra­gniemy zwrócić też Państwa uwagę na dobór sprawdzonego wykonawcy.

Życzymy Państwu satysfakcji z długotrwałej eksploatacji obiektów, w których zastosowaliście Państwo nasze produkty.