Rysunki techniczne: Powłoki

Widok:

Pliki PDF

A-S-1 USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ A-S-2 USZCZELNIENIE DYLATACJI STREFOWEJ OD 10-30 mm A-S-3 USZCZELNIENIE DYLATACJI STREFOWEJ DO 10mm B-L-2 HYDROIZOLACJA BALKONU NA NOŚNIKU IZOTERMICZNYM B-L-A-1 DET 2 HYDROIZOLACJA BALKONU Z OCIEPLENIEM - USZCZELNIENIE ZE ŚCIANĄ B-L-A-3 MONTAŻ MECHANICZNY BALUSTRADY B-L-X30 HYDROIZOLACJA BALKONU Z PROFILEM OKAPOWYM IZOLEX X-30 Z OCIEPLENIEM B-L-X30-1 DET 1 HYDROZIOLACJA BALKONU Z PROFILEM OKAPOWYM IZOLEX X-30 Z OCIEPLENIEM B-L-X30-M HYDROIZOLACJA BALKONU Z PROFILEM OKAPOWYM IZOLEX X-30 MU GEN 3 Z OCIEPLENIEM D-L-3 POKRYCIE BEZSPOINOWE DACHU PŁASKIEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM Z KOMINEM produkty bitumiczne na bazie wody D-L-5 POKRYCIE BEZSPOINOWE DACHU PŁASKIEGO Z TERMOIZOLACJĄ ZE STYROPIANU Z PŁYTĄ DOCISKOWĄ D-L-6-2 POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO Z TERMOIZOLACJĄ ZE STYROPAPY D-L-7 POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO Z TERMOIZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ F-5-3-1 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTU OKNO Z DOŚWIETLACZEM W GRUNCIE F-5-3-2 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTU OKNO NAD GRUNTEM F-6 HYDROIZOLACJA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ F-C-3-1 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM F-C-3-1KMB HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM F-C-3-2 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM W SYSTEMIE MIESZANYM F-C-3-2KMB HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM W SYSTEMIE MIESZANYMl F-C-4-1 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM F-C-4-1KMB HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM KMB F-C-5 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ F-DN HYDROIZOLACJA DYSPERBITDN DYSPERBIT GOLD F-L-3-1 HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU PODWPINICZONYM F-L-3-1KMB HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU PODWPINICZONYM KMB F-L-4-1 HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM F-L-4-1KMB HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM KMB F-NP-2000 HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000 F-NP-2000-K HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000-K F-NP-DN HYDROIZOLACJA DYSPERBIT DN DYSPERBIT GOLD F-NP-H2E HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E F-NP-H2ES HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E STYRO F-NP-HSR HYDROIZOLACJA CEMIZOL HSR F-P-DN HYDROIZOLACJA DYSPERBITDN DYSPERBIT GOLD F-P-H2E HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E F-P-H2ES HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E STYRO F-P-HSR HYDROIZOLACJA CEMIZOL HSR F-P-S2000 HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000 F-P-S2000-K HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000-K F-S-3-1 HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM F-S-3-1KMB HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM KMB F-S-4-1 HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM F-S-4-1KMB HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM KMB H-B-R HYDROIZOLACJA BETONU (NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW) H-B-W HYDROIZOLACJA BETONU (NA BAZIE WODY) S-6-R HYDROIZOLACJA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ (NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW) S-6-W HYDROIZOLACJA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ (NA BAZIE WODY) T-C-2-X60 HYDROIZOLACJA TARASU NA GRUNCIE Z DESKĄ TARASOWĄ PROFIL IZOLEX X-60 T-C-4-X50 HYDROIZOLACJA TARASU NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM Z SYSTEMEM DRENAŻOWYM I PROFILEM X50 T-C-5-X40 HYDROIZOLACJA TARASU NAD POMIESZCZENIEM Z PROFILEM IZOLEX X-40 Z-H-1 HYDROIZOLACJA ZBIORNIK W GRUNCIE Z-H-1-PCC HYDROIZOLACJA ZBIORNIK W GRUNCIE

Pliki DWG

A-S-1 USZCZELNIENIE DYLATACJI KONSTRUKCYJNEJ A-S-2 USZCZELNIENIE DYLATACJI STREFOWEJ OD 10-30 mm A-S-3 USZCZELNIENIE DYLATACJI STREFOWEJ DO 10mm B-L-2 HYDROIZOLACJA BALKONU NA NOŚNIKU IZOTERMICZNYM B-L-A-1 DET 2 HYDROIZOLACJA BALKONU Z OCIEPLENIEM - USZCZELNIENIE ZE ŚCIANĄ B-L-A-3 MONTAŻ MECHANICZNY BALUSTRADY B-L-X30 HYDROIZOLACJA BALKONU Z PROFILEM OKAPOWYM IZOLEX X-30 Z OCIEPLENIEM B-L-X30-1 DET 1 HYDROZIOLACJA BALKONU Z PROFILEM OKAPOWYM IZOLEX X-30 Z OCIEPLENIEM B-L-X30-M HYDROIZOLACJA BALKONU Z PROFILEM OKAPOWYM IZOLEX X-30 MU GEN 3 Z OCIEPLENIEM D-L-3 POKRYCIE BEZSPOINOWE DACHU PŁASKIEGO NA PODŁOŻU BETONOWYM Z KOMINEM produkty bitumiczne na bazie wody D-L-5 POKRYCIE BEZSPOINOWE DACHU PŁASKIEGO Z TERMOIZOLACJĄ ZE STYROPIANU Z PŁYTĄ DOCISKOWĄ D-L-6-2 POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO Z TERMOIZOLACJĄ ZE STYROPAPY D-L-7 POKRYCIE DACHU PŁASKIEGO Z TERMOIZOLACJĄ Z WEŁNY MINERALNEJ F-5-3-1 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTU OKNO Z DOŚWIETLACZEM W GRUNCIE F-5-3-2 HYDROIZOLACJA FUNDAMENTU OKNO NAD GRUNTEM F-6 HYDROIZOLACJA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ F-C-3-1 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM F-C-3-1KMB HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM F-C-3-2 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM W SYSTEMIE MIESZANYM F-C-3-2KMB HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM W SYSTEMIE MIESZANYM F-C-4-1 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM F-C-4-1KMB HYDROIZOLACJA CIĘŻKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM KMB F-C-5 HYDROIZOLACJA CIĘŻKA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ F-DN HYDROIZOLACJA DYSPERBITDN DYSPERBIT GOLD F-L-3-1 HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU PODWPINICZONYM F-L-3-1KMB HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU PODWPINICZONYM KMB F-L-4-1 HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM F-L-4-1KMB HYDROIZOLACJA LEKKA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM KMB F-NP-2000 HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000 F-NP-2000-K HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000-K F-NP-DN HYDROIZOLACJA DYSPERBIT DN DYSPERBIT GOLD F-NP-H2E HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E F-NP-H2ES HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E STYRO F-NP-HSR HYDROIZOLACJA CEMIZOL HSR F-P-DN HYDROIZOLACJA DYSPERBITDN DYSPERBIT GOLD F-P-H2E HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E F-P-H2ES HYDROIZOLACJA HYDROLEX 2E STYRO F-P-HSR HYDROIZOLACJA CEMIZOL HSR F-P-S2000 HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000 F-P-S2000-K HYDROIZOLACJA STYRBIT 2000-K F-S-3-1 HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM F-S-3-1KMB HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU PODPIWNICZONYM KMB F-S-4-1 HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM F-S-4-1KMB HYDROIZOLACJA ŚREDNIA W BUDYNKU NIEPODPIWNICZONYM KMB H-B-R HYDROIZOLACJA BETONU (NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW) H-B-W HYDROIZOLACJA BETONU (NA BAZIE WODY) S-6-R HYDROIZOLACJA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ (NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKÓW) S-6-W HYDROIZOLACJA SŁUPA I STOPY FUNDAMENTOWEJ (NA BAZIE WODY) T-C-2-X60 HYDROIZOLACJA TARASU NA GRUNCIE Z DESKĄ TARASOWĄ PROFIL IZOLEX X-60 T-C-4-X50 HYDROIZOLACJA TARASU NAD POMIESZCZENIEM OGRZEWANYM Z SYSTEMEM DRENAŻOWYM I PROFILEM X50 T-C-5-X40 HYDROIZOLACJA TARASU NAD POMIESZCZENIEM Z PROFILEM IZOLEX X-40 Z-H-1 HYDROIZOLACJA ZBIORNIK W GRUNCIE Z-H-1-PCC HYDROIZOLACJA ZBIORNIK W GRUNCIE