Rysunki techniczne: Maty bentonitowe

Widok:

Pliki DWG

1 Izolacja przeciwwodna budynku - wykop szerokoprzestrzenny - wariant I - poprawka 2 Izolacja przeciwwodna budynku - wykop szerokoprzestrzenny - wariant II - poprawka 3 Izolacja przeciwwodna na obudowie z grodzic stalowych - poprawka 4 Izolacja przeciwwodna na obudowie berlińskiej - poprawka 5 Uszczelnienie przegłębienia szybu windowego - wariant I - poprawka 6 Uszczelnienie przegłębienia szybu windowego - wariant II - poprawka 7 Uszczelnienie przerwy roboczej w płycie - poprawka 8 Uszczelnienie dylatacji - poprawka 9 Uszczelnienie przerwy roboczej w ścianie - poprawka 10 Uszczelnienie rys wymuszonych w ścianie - poprawka 11 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez płytę fundamentową - poprawka 12 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez ścianę - wariant I - poprawka 13 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez ścianę - wariant II - poprawka 14 Uszczelnienie przejścia instalacyjnego przez ścianę - wariant III - poprawka 15 Uszczelnienie barety - poprawka 16 Uszczelnienie zamka ściany szczelinowej - poprawka 17 Przejście izolacji poziomej na ścianę fundamentową - poprawka 18 Izolacja podposadzkowa - poprawka