Zimowe wersje produktów

30 października 2017

Przypominamy, że nadchodzące warunki pogodowe mają zdecydowanie negatywny wpływ na transport, składowanie oraz aplikację produktów wodorozcieńczalnych (bitumicznych i żywicznych).

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na:

  • przechowywanie wyrobów w suchych i ciepłych pomieszczeniach (o temp. nie mniejszej niż + 5oC)
  • zapewnienie odpowiedniej temperatury otoczenia i podłoża podczas aplikacji i schnięcia nałożonych wyrobów (nie niższej niż +5oC)

Informujemy, że od 2 listopada br. istnieje możliwość zakupu dyspersyjnych mas hydroizolacyjnych Dysperbit 20 kg w wersji zimowej o temperaturze transportu i przechowywania do -5oC oraz temperaturze aplikacji nie niższej niż 0oC.

Izolex 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.
  • To pole jest tylko do celów walidacji i powinno pozostać niezmienione.

 

 

Izolex

Izolex