pl en de ru

Nowy wymiar ochrony betonu

30 września 2015

Firma Izolex rozszerzyła swoją ofertę produktową pod marką IZOLPOX o epoksydowy system zabezpieczania powłokowego powierzchni betonowych oraz zbiorników otwartych jak i zamkniętych, przeznaczonych do magazynowania zarówno wody pitnej jak i i  mediów agresywnych chemicznie.

Dwuskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy system na bazie żywic epoksydowych jest przeznaczony do chemoodpornego zabezpieczania powierzchni konstrukcji betonowych. Jest odporny na działanie korozji siarczanowej i powstających w jej wyniku bakterii, oraz produktów procesów sedymentacji. IZOLPOX® między innymi ma zastosowanie na powierzchniach pionowych oraz poziomych we wszelkiego typu otwartych oraz zamkniętych zbiornikach do magazynowania wody oraz mediów agresywnych chemicznie. Obiekty infrastruktury oczyszczalni ścieków (osadniki, reaktory biologiczne, zbiorniki sedymentacyjne – w tym bieżnie i pomosty, piaskowniki, kanały ściekowe), kompostowniki i inne obiekty gospodarki komunalnej i wodno-ściekowej. Instalacje rolnicze (zbiorniki na gnojowicę, szamba, zbiorniki wody użytkowej, retencyjne). Biogazownie (reaktory biologiczne, zbiorniki fermentacyjne, profermentacyjne oraz zbiorniki magazynowe na metan, laguny, silosy na kiszonki). IZOLPOX® z uwagi na wysoką chemoodporność, wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne i bardzo dobrą przyczepność do podłoża doskonale sprawdza się we wszelkiego rodzaju przemysłowych instalacjach stykających się z agresywnym chemicznie środowiskiem takim jak: oleje, tłuszcze, benzyny, liczne kwasy i zasady. IZOLPOX® można stosować między innymi w przemyśle mleczarskim, przetwórstwa owocowo warzywnego, przemyśle mięsnym, tłuszczowym, przemyśle chemicznym i paliwowo energetycznym. Szczegółowe informacje dotyczące chemoodporności powłoki wykonanej z preparatu IZOLPOX® udzielane są na pisemne zapytanie po przeanalizowaniu składu medium, którym podczas eksploatacji obciążona będzie powłoka.

Izolex 2016. Wszystkie prawa zastrzezone.

 

 

Izolex

Izolex